Tidligere styrer

Her finner du oversikt over tidligere styrer i Stortingets presselosje

Presselosjens styre 2017-2018
Leder: Mats Rønning, NTB
Nestleder: Elin Sørsdahl, Tv2
Kasserer: Lars Joakim Skarvøy, VG
Styremedlem: Lars Nehru Sand, NRK
Styremedlem: Sofie Prestegård, Dagsavisen
Første vara: Arnhild Aas Kristiansen, Dagbladet
Andre vara: Sivert Rossing, Nationen

Presselosjens styre 2016 – 2017
Leder: Tron Strand, BT
Nestleder: Karen R. Tjernshaugen, Aftenposten
Kasserer: Mats Rønning, NTB
Styremedlem: Kjetil Løset, TV 2
Styremedlem: Ingunn Solheim (NRK)
Første vara: Lars Joakim Skarvøy (VG)
Andre vara: Marie Melgård (Dagsavisen)

Presselosjens styre 2016-2018
Leder: Tron Strand (BT) – gjenvalg
Nestleder: Karen R. Tjernshaugen (Aftenposten) – gjenvalg
Kasserer: Mads Rønning (NTB) – gjenvalg
Styremedlem: Kjetil Løset (TV 2) – gjenvalg
Styremedlem: Ingunn Solheim (NRK) – gjenvalg
Første vara: Lars Joakim Skarvøy (VG) – gjenvalg
Andre vara: Marie Melgård (Dagsavisen) – gjenvalg

Presselosjens styre 2015 – 2016
Leder: Tron Strand (BT) – gjenvalg
Nestleder: Karen R. Tjernshaugen (Aftenposten) – gjenvalg
Kasserer: Mads Rønning (NTB) – gjenvalg
Styremedlem: Kjetil Løset (TV 2) – gjenvalg
Styremedlem: Ingunn Solheim (NRK) – gjenvalg
Første vara: Lars Joakim Skarvøy (VG) – gjenvalg
Andre vara: Marie Melgård (Dagsavisen) – gjenvalg

Presselosjens styre 2014-2015 (valgt på årsmøtet 17, november 2014)
Leder: Tron Strand (BT) – gjenvalg
Nestleder: Karen R. Tjernshaugen (Aftenposten) – gjenvalg
Kasserer: Mads Rønning (NTB) – gjenvalg
Styremedlem: Kjetil Løset (TV 2) – gjenvalg
Styremedlem: Ingunn Solheim (NRK) – gjenvalg
Første vara: Lars Joakim Skarvøy (VG) – gjenvalg
Andre vara: Marie Melgård (Dagsavisen) – gjenvalg

Presselosjens styre 2013-2014 (valgt på årsmøtet 28. november 2013)
Leder: Tron Strand (BT) . ny i dette verv
Nestleder: Karen R. Tjernshaugen (Aftenposten) – ny i dette verv
Kasserer: Mads Rønning (NTB) – ny i dette verv
Styremedlem: Kjetil Løset (TV 2) – gjenvalg
Styremedlem: Christiane Jordheim Larsen (Nationen) – gjenvalg
Første vara: Ingunn Solheim (NRK) – ny
Andre vara: Lars Joakim Skarvøy (VG) – ny

Presselosjens styre 2012-2013 (valgt på årsmøtet 3. desember 2012)
Leder: Elisabeth Skarsbø Moen (VG) – gjenvalg
Nestleder: Tron Strand (Bergens Tidende) – gjenvalg
Kasserer: Eirik Ramberg (NRK) – gjenvalg
Styremedlem: Christiane Jordheim Larsen (Nationen) – NY
Styremedlem: Karen R. Tjernshaugen (Aftenposten) – NY
Første vara: Kjetil Løset (Tv2) – gjenvalg
Andre vara: Mats Rønning (NTB) – gjenvalg

Presselosjens styre 2011-2012 (valgt på årsmøtet 30. november 2011)
Leder: Elisabeth Skarsbø Moen (VG) – gjenvalg
Nestleder: Tron Strand (Bergens Tidende) – gjenvalg
Kasserer: Eirik Ramberg (NRK) – gjenvalg
Styremedlem: Irene Halvorsen (Dagsavisen) – gjenvalg
Styremedlem: Veslemøy Lode (VG) – NY
Første vara: Kjetil Løset (TV 2) – gjenvalg
Andre vara: Mads Rønning (NTB) – NY

Presselosjens styre 2010-2011 (valgt på årsmøtet 16. november 2010)
Leder: Elisabeth Skarsbø Moen, VG
Nestleder: Tron Strand, Bergens Tidende
Kasserer: Eirik Ramberg, NRK
Styremedlem: Berit Almeningen, Kommunal Rapport
Styremedlem: Irene Halvorsen, Dagsavisen
Første vara: Kjetil Løset, TV2
Andre vara: Veslemøy Lode, Dagbladet

Presselosjens styre 2009-2010 (valgt på årsmøtet 23. november 2009)
Leder: Kjetil Bragli Alstadheim, Dagens Næringsliv
Nestleder: Elisabeth Skarsbø Moen, VG
Kasserer: Eirik Ramberg, NRK
Styremedlemmer: Irene Halvorsen, Dagsavisen
Berit Almeningen, Kommunal Rapport
Første vara: Kjetil Løset, TV 2
Andre vara: Tron Strand, Bergens Tidende

Presselosjens styre 2008-2009 (valgt på årsmøtet 18. november 2008)
Leder: Kjetil Bragli Alstadheim, Dagens Næringsliv
Nestleder: Elisabeth Skarsbø Moen, VG
Kasserer: Eirik Ramberg, NRK
Styremedlem: Berit Almeningen, Nettavisen (Kommunal Rapport fra nyttår)
Styremedlem: Irene Halvorsen, Dagsavisen
Første vara: Kjetil Løset, TV 2
Andre vara: Tron Strand, Bergens Tidende

Presselosjens styre 2006-2007 (valgt på årsmøtet 16. november 2006)
Leder: Kjetil Bragli Alstadheim, Dagens Næringsliv
Nestleder: Line Torvik, VG (ny)
Kasserer: Irene Halvorsen, Dagsavisen
Styremedlem: Solveig Rud, Aftenposten
Styremedlem: Kjetil Løset, TV 2
Første vara: Eirik Ramberg, NRK
Andre vara: Carsten Thomassen, Dagbladet (ny)

Presselosjens styre 2005-2006 (valgt på årsmøtet 22. november 2005)
Leder: Alf Bjarne Johnsen, VG
Nestleder: Ingvild Jensen, TV 2 Nettavisen
Kasserer: Irene Halvorsen, NTB
Styremedlem: Solveig Ruud, Aftenposten
Styremedlem: Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv
Første vara: Kjetil Løset, TV 2
Andre vara: Eirik Ramberg, NRK (ny)

Presselosjens styre 2004-2005
Leder: Alf Bjarne Johnsen, VG
Nestleder: Solveig Ruud, Aftenposten
Kasserer: Irene Halvorsen, NTB
Styremedlem: Per Norvik, TV 2
Styremedlem: Kjetil Alstadheim, Dagens Næringsliv
Første vara: Kjetil Løset, TV 2
Andre vara: Marine Tofting, NRK

Presselosjens styre 2003-2004
Leder: Alf Bjarne Johnsen, VG
Nestleder: Per Norvik, TV 2
Kasserer: Irene Halvorsen, NTB
Styremedlem: Solveig Ruud, Aftenposten
Styremedlem: Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv
Første vara: Kjetil Løset, TV 2
Andre vara: Nina Kraugerud, Kanal 24

Presselosjens styre 2002 – 2003
Leder: Alf Bjarne Johnsen, VG
Nestleder: Per Norvik, TV 2
Kasserer: Arne Skogseth, VG
Styremedlem: Ingvild Jensen, Nettavisen
Styremedlem: Lilla Sølhusvik, NRK
Varamedlem: Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv
Varamedlem: Ottar Julsrud, frilans

Presselosjens styre 2001 – 2002
Leder til 15. mai 2002: Karen Eldbjørg Toven, NTB
Leder fra 15. mai 2002: Alf Bjarne Johnsen, VG
Nestleder til 15. mai 2002: Alf Bjarne Johnsen, VG
Nestleder fra 15. mai. 2002: Per Norvik, TV 2
Kasserer: Arne Skogseth, VG
Styremedlem: Katrin Hellesnes, NRK
Styremedlem: Ingvild Jensen, Nettavisen
Varamedlem: Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv
Varamedlem: Per Norvik, TV 2

Presselosjens styre 2000 – 2001
Leder: Karen Eldbjørg Toven, NTB
Nestleder: Alf Bjarne Johnsen, VG
Styremedlem: Kirsten Karlsen, Dagbladet
Styremedlem: Arne Skogseth, VG
Styremedlem: Katrin Hellesnes, NRK
Styremedlem: Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv
Styremedlem: Per Norvik, TV 2

Presselosjens styre 1999 – 2000
Leder til 5. september: Arne Finne, NRK
Leder fra 5. september: Kirsten Karlsen, Dagbladet
Styremedlem: Arne Skogseth, VG
Styremedlem: Helge Ulstein, Dagsavisen
Styremedlem: Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv
Varamedlem: Jan Ove Ekeberg, TV 2
Varamedlem: Katrin Hellesnes, NRK

Presselosjens styre 1998 – 1999
Leder: Terje Valestrand, Bergens Tidende
Nestleder til august: Hanne Meldgaard, Dagsavisen
Nestleder fra august: Katrin Hellesnes, NRK
Kasserer: Arne Skogseth, VG
Styremedlem: Jan Ove Ekeberg, TV 2
Styremedlem fra august: Kirsten Karlsen, Dagbladet
Varamedlem til august: Kirsten Karlsen, Dagbladet

Presselosjens styre 1997 – 1998
Leder: Terje Valestrand, Bergens Tidende
Nestleder: Turid Grønlund, NRK Radio/Aftenposten
Kasserer: Arne Skogseth, VG
Styremedlem: Jan Ove Ekeberg, TV 2
Styremedlem: Anna Heen, Fædrelandsvennen
Varamedlem: Kirsten Karlsen, Dagbladet

Presselosjens styre 1996 – 1997
Leder: Terje Valestrand, Bergens Tidende
Nestleder: Eirin Hurum, Dagbladet
Kasserer: Arne SKogseth, VG
Styremedlem. Anna Heen, Klassekampen
Styremedlem: Jan Øyvind Helgesen, TV 2
Varamedlem: Magnus Takvam. NRK Radio

Presselosjens styre 1995 – 1996
President: Terje Valestrand, Bergens Tidende
Visepresident: Magnus Takvam, NRK Radi
Kasserer: Arne Skogseth, VG
Styremedlem: Anna Heen, Klassekampen
Styremedlem: Jan Øyvind Helgesen, TV 2
Varamedlem: Eirin Hurum, Dagbladet

Presselosjens styre 1994 – 1995
President: Terje Valestrand, Bergens Tidende
Visepresident: Eirin Hurum, Dagbladet
Kasserer: Arne Skogseth, VG
Styremedlem: Jan Øyvind Helgesen, TV 2
Styremedlem: Trond Wold, Nordlys
Varamedlem: Anna Heen, Klassekampen

Presselosjens styre 1993 – 1994
President: Aslak Bonde, Aftenposten
Visepresident: Hilde Harbo
Kasserer: Arne Sogseth, VG
Styremedlem: Jan Øyvind Helgesen, TV 2
Styremedlem: Trond Wold, Nordlys
Varamedlem: Hilde Haugsgjerd

Presselosjens styre 1992 – 1993
President: Aslak Bonde, Aftenposten
Visepresident: Hilde Harbo, Aftenposten
Sekretær/kasserer: Øyvind LInd-Petersen, Radio Nettverk
Styremedlem: Per Anders Hoel, Vårt Land
Styremedlem: Finn Oluf Nyquist, VG
Varamedlem: Hilde Haugsgjerd, Dagbladet

Presselosjens styre 1991 – 1992
President: Kari Storsletten, VG
Visepresident: Aslak Bonde, Aftenposten
Sekretær/kasserer: Finn Oluf Nyquist, Adresseavisen
Styremedlem: Jens Ove Kristiansen, A-pressen
Styremedlem: Per Anders Hoel, Vårt Land
Varamedlem: Hilde Haugsgjerd, Dagbladet

Presselosjens styre 1990 – 1991
Leder: Kari Storsletten, VG
Nestleder/sekretær: Bjørn Honerød, NRK Radio
Kasserer: Finn Oluf Nyquist, Adresseavisen
Styremedlem: Guttorm Lyshagen, Adresseavisen
Styremedlem: Torleif Andreassen, Aftenposten
Varamedlem: Kirsten Kopland, Nationen

Presselosjens styre 1989 – 1990
Leder: Tom Berntsen, NRK Fjernsynet
Nestleder/sekretær: Kari Storsletten, VG
Kasserer: Thomas Spence, Dagbladet
Styremedlem: Torleif Andreassen, Aftenposten
Styremedlem: Guttorm Lyshagen, Aftenposten
Varamedlem: Solveig Ruud, Nationen

Presselosjens styre 1988 – 1989
Leder: Tom Berntsen, NRK Fjernsynet
Nestleder/sekretær: Kari Storsletten, VG
Kasserer: Thomas Spence, Dagbladet
Styremedlem: Thorleif Andreassen, Aftenposten
Styremedlem: Guttorm Lyshagen, A-pressen
Varamedlem: Solveig Ruud, Nationen

Presselosjens styre 1987 – 1988
President (til 23. november 1987:) Stein Gauslaa, Verdens Gang
President (fra 23. november 1987): Tom Berntsen, NRK Fjernsynet
Visepresiden: Nils Ottar Ask
Sekretær (fra 23. november 1987): Åsne Haugli, Norges Handels og Sjøfartstidende
Styremedlem: Solveig Ruud, Nationen

Presselosjens styre 1986 – 1987
Formann: Stein Gauslaa, Verdens Gang
Nestleder: Åsne Haugli, Norges Handels og Sjøfartstidende
Styremedlem: Tom Berntsen, NRK Fjernsynet

Presselosjens styre 1985 – 1986
Formann: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad
Nestleder: Ottar Julsrud, Norpress
Styremedlem: Eva Granheim, Bergens Tidende

Presselosjens styre 1984 – 1985
Formann: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad
Nestleder: Ottar Julsrud, Norpress
Styremedlem: Eva Brattholm, NRK Fjernstynet

Presselosjens styre 1983 – 1984
Formann: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad
Nestleder: Ottar Julsrud, Norpress
Styremedlem: Anjo Wullf

Presselosjens styre 1982 – 1983
Formann: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad
Nestleder: Ottar Julsrud, Norpress
Styremedlem: Stienar Moe

Presselosjens styre 1981 – 1982
Formann: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad
Nestleder: Ottar Julsrud, Norpress
Styremedlem: Steinar Moe

Presselosjens styre 1980 – 1981
Formann: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad
Nestleder: Ottar Julsrud, Norpress
Styremedlem: Steinar Moe

Presselosjens styre 1979 – 1980
Formann: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad
Nestleder: Ottar Julsrud, Norpress
Styremedlem: Rolv Amdahl

Presselosjens styre 1978 – 1979
Formann: Lars Jacob Krogh, NRK Fjernsynet
Nestformann. Helge Røed
Sekretær/kasserer: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad

Presselosjens styre 1977 – 1978
Formann: Lars Jacob Krogh, NRK Fjernsynet
Nestformann. Andreas Hompland, Dagbladet
Sekretær/kasserer: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad

Presselosjens styre 1976 – 1977
Formann: Tor Axelsen, A-pressen
Nestformann. Harald Kjølås, NRK
Sekretær/kasserer: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad

Presselosjens styre 1975 – 1976
Formann: Tor Axelsen, A-pressen
Nestformann. Harald Kjølås, NRK
Sekretær/kasserer: Hjørdis Ånestad Tiltnes, Stavanger Aftenblad

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s