Medlemskap

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om medlemskap i Stortingets presselosje.

Dersom presseorganet ikke fra før har medlemmer i Presselosjen

Journalister som representerer mediebedrifter eller andre redaksjoner som fra før ikke har andre medlemmer i presselosjen, må få sitt medlemskap innvilget av styret i presselosjen.

Send en begrunnet, kortfattet søknad til presselosjens leder.

Det kan kun søkes medlemskap for navngitte medarbeidere. Det må dokumenteres behov for jevnlig tilgang til stortinget, også utenom når det er møter eller høringer i Stortinget.

Søknaden må styrebehandles, regn derfor med rundt én måneds saksbehandlingstid.

Søknaden godkjennes eller avvises av Presselosjens styre, supplert med ett medlem oppnevnt av Norsk Presseforbund.

Ved avslag kan vedtaket påklages Appellutvalget for medlemskap.

Presselosjen trenger følgende opplysninger om søker (Opplysningene vil bli delt med stortingets administrasjon):

Fornavn, etternavn, fødselsdato, jobbadresse, e-post, mobilnummer, og mediehus/redaksjon.

Les mer i vedtektene.

 

Dersom en redaksjon vil melde inn et nytt medlem

Redaksjoner som allerede har medlemmer i presselosjen kan melde inn nye redaksjonelle medarbeidere ved å sende en epost til presselosjens medlemsansvarlig.

Redaksjonen vil få tilsendt faktura for kontingent. Stortinget vil underrettes om medlemskapet slik at adgangskort kan utskrives for nye medlemmer. Dette skjer fortløpende gjennom året.

Dette er for eksempel aktuelt dersom man har ansatt nye, omorganisert eller et presselosjemedlem bytter redaksjon.

Kontingenten gjelder pr. påbegynte kalenderår og vil ikke bli refundert forholdsmessig ved utmeldelse.

Presselosjen trenger følgende opplysninger om søker (Opplysningene vil bli delt med stortingets administrasjon):

Fornavn, etternavn, fødselsdato, jobbadresse, e-post, mobilnummer, og mediehus/redaksjon.